Teenused

Üldhooldusteenus sisaldab:
• majutust
• ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet
• hooldus- ja pesemisvahendeid
• toitlustamist 3 korda päevas, sh eridieedid vastavalt vajadusele
• abikutsesüsteemi
• võimalust osa võtta hooldekodus toimuvatest ühisüritustest ja grupitegevustest
• isiklike riiete pesemine ja hooldus

Kohatasule lisanduvad kulutused pidamatuse toodetele, ravimitele ja kolmandate isikute poolt kliendile osutatud teenuste (juuksur, pediküür jms) arved. Arsti visiidid ja sellega seotud kulutused (saatja ja transport) tasub klient ja/või tellija.

Õendusteenus ( tegevusluba L05243), mille eesmärgiks on:

• Elaniku parima võimaliku elukvaliteedi säilitamine
• Elaniku võimaliku toimetuleku toetamine
• Elanikul väljakujunenud terviseseisundiga kohanemise toetamine

Pakume tasulisi lisateenuseid:
• Juuksuriteenus
• Käte- ja jalahooldus (maniküür, pediküür)
• Kaubakoti teenust: kliendi soovil toome kliendile poest ostud ja klient maksab ise kohapeal või lisatakse tasu arvele
• Saatja tasu 20.00 korra ees lisatakse kliendi arvele juhul, kui hooldekodu üks töötaja on kliendi saatjaks tervishoiuteenuse saamisel või muul vältimatul asjaajamisel väljaspool hooldekodu. Käesolev tasu ei sisalda transpordikulu, visiiditasusid ega teisi lisa kulusid.

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus (ÖE).

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.

Teenust saab kasutada täisealine:

 • kellel on tuvastatud raske või sügav puue
 • kellel on töövõime kaotus vähemalt 80% või tuvastatud puuduv töövõime
 • kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid
 • kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist

Mida teenusel tehakse? 

Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:

 • sotsiaalsete suhete  loomisel, säilitamisel ja arendamisel
 • aja planeerimisel
 • vaba aja sisustamisel
 • avalike teenuste kasutamisel
 • õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
 • igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimesele (ÖL)

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.

Teenust saab kasutada täisealine:

 • kellel on raske või sügav vaimne alaareng ja lisaks struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mille alusel on määratud puue
 • kellel on tuvastatud sügav puue
 • kellel on töövõimekaotus vähemalt 90% või tuvastatud puuduv töövõime ( tööealisel)
 • kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ja ei tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist
 • kellele ei saa abi osutada sotsiaalteenustega ja kes ei kausta teisi erihoolekandeteenuseid

Mis teenusel tehakse? Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:

 • sotsiaalset suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
 • aja planeerimisel
 • vaba aja sisustamisel
 • avalike teenuste kasutamisel
 • õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
 • igapäevaelu  oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise ees