Teenuse kuutasu (kahe- ja kolmekohalises toas) on 1190.00 ;
ühekohalises toas 1400.00
Kohatasule lisandub pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.
Alates 01.07.2023.a. on võtnud kohalik omavalitsus hoolduskomponendi eest tasumise üle vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.
1. Riigi osalus- hoolduspersonali kulu 640.- (eeldatavalt KOVI poolt makstav osa) Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.
2. Inimese omaosalus- majutus ja toitlustus 550.- (lisanduvad pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud)