SA Hooldekodu Saaremaa Valss SA Hooldekodu Saaremaa Valss SA Hooldekodu Saaremaa Valss

SA Hooldekodu Saaremaa Valss

Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse kuutasu (kahe- ja kolmekohalises toas) on 1080.00 ; 

ühekohalises toas 1300.00

Kohatasule lisandub pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.

 

Alates 01.07.2023.a. võtab kohalik omavalitsus hoolduskomponendi eest tasumise üle vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.

  1. Riigi osalus- hoolduspersonali kulu 550.- (eeldatavalt KOVI poolt makstav osa) Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.
  2. Inimese omaosalus- majutus ja toitlustus 530.- (lisanduvad pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud)

Kuidas meile kliendiks saab?
Klient või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) võtab ühendust oma piirkonna sotsiaaltöötajaga või pöördub omavalitsuse sotsiaalosakonda.

Sotsiaaltöö spetsialist hindab inimese olukorda ning leiab talle parima võimaliku teenuse ning kui teenusele saamiseks on järjekord, siis sinna ta lisatakse.

Alati võib ühendust võtta otse hooldekoduga, et tulla kohapeale tutvuma, rääkida erisoovidest ja vajadustest.

 

 

Hooldusreform

https://www.sm.ee/hooldereform

 

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus – on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada

Erihoolekandeteenused on sotsiaalteenused psüühikahäirega inimestele, kuid mitte kõik psüühikahäirega inimesed ei vaja alati oma igapäevaelu toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi hoidmiseks või tõstmiseks erihoolekandeteenuseid.