SA Hooldekodu Saaremaa Valss

Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse kuutasu (kahe- ja kolmekohalises toas) on 990.00.

Kohatasule lisandub pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.

 

Alates 01.07.2023.a. võtab kohalik omavalitsus hoolduskomponendi eest tasumise üle vastavalt enda kehtestatud piirmäärale.

Al 01.07.2023 on ÜLDHOOLDUSTEENUSE hind kuus 1080.-

  1. Riigi osalus- hoolduspersonali kulu 550.- (eeldatavalt KOVI poolt makstav osa) Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad ja hooldekodude kohatasu koos hoolduskulude suurusega on peagi leitavad asutuste kodulehtedel.
  2. Inimese omaosalus- majutus ja toitlustus 530.- (lisanduvad pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud)

Hooldusreform

https://www.sm.ee/hooldereform

 

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus – on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada

Erihoolekandeteenused on sotsiaalteenused psüühikahäirega inimestele, kuid mitte kõik psüühikahäirega inimesed ei vaja alati oma igapäevaelu toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi hoidmiseks või tõstmiseks erihoolekandeteenuseid.

 

Külastukord Kasulikus infos