SA Hooldekodu Saaremaa Valss

SA  Hooldekodu Saaremaa Valss avas uksed 1. juunil 2016.a.

Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuseosutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Hooldekodul on turvaline sisehoov pinkide ja veesilmaga. Meie renoveeritud hoones toimub majutus ühe-, kahe- ja neljakohalistes tubades.

Olemasolevad liftid ja avarad koridorid võimaldavad mugavalt liikuda ka abivahendiga. Suures söögisaalis korraldame erinevaid ühisüritusi.

Alates 01.jaanuarist 2021 on teenuse kuutasu 825.

Kliendi kõrgemast hooldusvajadusest lähtuvalt lisandub kohatasule 30.00 eurot kuus, mis on seotud inkontinentsitoodete (sh sidemed, mähkmed, pesukindad, ristlinad, hügieenilised hooldusvahendid jms) kasutamisega.

Kohatasule lisandub retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise arved.

SA Hooldekodu Saaremaa Valss külastuskord  al 30.04.2020

Üks suuremaid riske viiruse jõudmisel hooldekodudesse on seotud külastustega.

Seetõttu korraldame kokkusaamised lähedastega kl 13 – 18 õues  ja/või fuajees nii, et külastaja ei sisene hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse.

Kokkusaamised maksimaalselt kord nädalas ühele külastajale kuni meiepoolsete piirangute muutmiseni.

Külastused saavad toimuda järgmistel tingimustel:

– külastuse broneerimine tegevusjuhendaja tel 5886 5730

– külastaja peab olema (COVID-19) viirushaiguse sümptomiteta;

külastaja ei sisene hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse;

– külastusruumis tuleb tagada hooldekodu elaniku ja külastaja vahel turvaline vahemaa ning vältida võimalusel füüsilist kontakti;

– külastuse ajal kannab külastaja maski ning enne külastust teeb käte antiseptika

Enne külastust tuleb täita tervisedeklaratsioon, mille saab meie poolt väljastatud vormil. Tervisedeklaratsiooni täitnud isik teab, et andmed on vajalikud juhuks, kui tekib asutuses haiguspuhang ning informatsioon külastajate kohta teatud perioodil on vajalik edastada kontrollorganile. Deklaratsioone ei säilitata.

Külastusaeg maksimaalselt 30 min.

Külastajaid on üheaegselt maksimaalselt 2 korraga ning hoitakse distantsi.

Kokkusaamised maksimaalselt kord nädalas ühele külastajale kuni meiepoolsete piirangute muutmiseni.

Külastuskord on kehtiv järgmise korralduseni

Hooldekodu elanikel ja nende  saatjatel on kohustus kanda kaitsemaske ka avalikes siseruumides (nt perearsti juures) väljaspool hooldekodu.