SA Hooldekodu Saaremaa Valss

SA  Hooldekodu Saaremaa Valss avas uksed 1. juunil 2016.a.

Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuseosutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Hooldekodul on turvaline sisehoov jalutusteede, pinkide ja haljastusega. Meie renoveeritud hoones toimub majutus ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades.

Olemasolevad liftid ja avarad koridorid võimaldavad mugavalt liikuda ka abivahendiga. Suures söögisaalis korraldame erinevaid ühisüritusi.

Teenuse kuutasu (kahe- ja kolmekohalises toas) alates 01.01.2023 on 930.00

Kohatasule lisandub pidamatuse toodete, retseptiravimite ja tasuliste teenuste kasutamise kulud.

 

Alates14. juunist 2021 osutame ööpäevaringset erihoolekandeteenust

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada

Erihoolekandeteenused on sotsiaalteenused psüühikahäirega inimestele, kuid mitte kõik psüühikahäirega inimesed ei vaja alati oma igapäevaelu toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi hoidmiseks või tõstmiseks erihoolekandeteenuseid.

 

SA Hooldekodu Saaremaa Valss külastuskorda vt Kasulikust infost