Kasulik info

Kuidas meile kliendiks saab?
Klient või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) võtab ühendust oma piirkonna sotsiaaltöötajaga või pöördub omavalitsuse sotsiaalosakonda. Sotsiaaltöö spetsialist hindab inimese olukorda ning leiab talle parima võimaliku teenuse ning kui teenusele saamiseks on järjekord, siis sinna ta lisatakse.
Alati võib ühendust võtta otse hooldekoduga, et tulla kohapeale tutvuma, rääkida erisoovidest ja vajadustest.
2. Hooldekodusse saabumisel esitatavad dokumendid
• Koopia isikut tõendavast dokumendist (saab teha kohapeal)
• Perearsti (haigla, õendushoolduse, taastusravi vm) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis) ja kehtiv raviskeem perearsti allkirja ja koodiga
• Perearsti tõend selle kohta, et klient ei põe nakkushaigusi
3. Teenusele asumisel
• Sõlmitakse leping teenuse osutaja ja kliendi ja/või teenuse tellija vahel.
• Kliendile koostatakse hooldusplaan 30 päeva jooksul alates kliendi teenusele saabumisest. Hooldusplaan koostatakse koostöös hooldusjuhi, hooldajate, meditsiiniõe, lähedaste ja/või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Erinevaid osapooli kaasatakse hooldusplaani koostamisele konkreetse kliendi hooldusvajadustest lähtuvalt.

Hinnakiri: Vaata siit

Hooldereform: Vaata siit

Info

Hooldekodu söögiajad:
• Hommikusöök kl 9.00
• Lõunasöök kl 13.00
• Õhtusöök kl 17.05
• Oode kl 19.00 (kerge vahepala puuvili, võileib, keefir, tee, jogurt vms

Isikuandmete töötlemise põhimõtted: Vaata siit

Tagasiside

 

Tagasiside vorm