Kasulik info

1. Kuidas meile kliendiks saab?
Klient või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) võtab ühendust oma piirkonna sotsiaaltöötajaga või pöördub omavalitsuse sotsiaalosakonda. Sotsiaaltöö spetsialist hindab inimese olukorda ning leiab talle parima võimaliku teenuse ning kui teenusele saamiseks on järjekord, siis sinna ta lisatakse.

Alati võib ühendust võtta otse hooldekoduga, et tulla kohapeale tutvuma, rääkida erisoovidest ja vajadustest.

2. Hooldekodusse saabumisel esitatavad dokumendid
• Koopia isikut tõendavast dokumendist (saab teha kohapeal)
• Perearsti (haigla, õendushoolduse, taastusravi vm) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis) ja kehtiv raviskeem perearsti allkirja ja koodiga
• Perearsti tõend selle kohta, et klient ei põe nakkushaigusi

3. Teenusele asumisel
• Sõlmitakse leping teenuse osutaja ja kliendi  ja/või teenuse tellija vahel.
• Kliendile koostatakse hooldusplaan 30 päeva jooksul alates kliendi teenusele saabumisest. Hooldusplaan koostatakse koostöös hooldusjuhi, tegevusjuhendaja, hooldajate, tervisespetsialisti, perearsti, lähedaste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Erinevaid asjatundjaid ja osapooli kaasatakse hooldusplaani koostamisele konkreetse kliendi hooldusvajadustest lähtuvalt.

4. Külastuskord:

SA Hooldekodu Saaremaa Valss külastuskord al 12.maist 2023

Külastamised tubades või siseõues või fuajees toimuvad ajavahemikus kl 12 – 17, etteregistreerimisega 

korruse töötaja või

tegevusjuhendaja telefonil 5886 5730 (E-R kl 9-17)

Info korrustel         2. korrus                     5886 7454

3. korrus                     5860 2340

4. korrus                     5887 9270

Külastusaeg maksimaalselt 30 min ja üheaegselt 2 inimest korraga. Oluline on arvestada toakaaslase /-ste privaatsusega.

Korruselt lahkumise soovist anna töötajale teada.

Väljaspool hooldekodu territooriumi (pargis jalutades, kohvikus või mujal viibides) ajalist piirangut pole. Teavitada on vaja korruse töötajat eeldatavast tagasi tulemise ajast.

NB! Siniseid ratastoole saab kasutada ainult hooldekodu territooriumil, kuna asfalt rikub rattad, nad pole tänavale mõeldud.

Külastaja peab olema viirushaiguse sümptomiteta.

Enne külastust tuleb täita tervisedeklaratsioon, mille saab meie poolt väljastatud vormil. Tervisedeklaratsiooni täitnud isik teab, et andmed on vajalikud juhuks, kui tekib asutuses haiguspuhang ning informatsioon külastajate kohta teatud perioodil on vajalik edastada kontrollorganile. Deklaratsioone ei säilitata.

Külastuskord on kehtiv järgmise korralduseni

Hooldekodu söögiajad:
• Hommikusöök kl 9.00
• Lõunasöök kl 13.00
• Õhtusöök kl 17.00
• Oode  kl 19.00 (kerge vahepala puuvili, võileib, keefir, tee, jogurt vms)

5. Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord
6. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
7. Korduma kippuvad küsimused
Vastuseid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kkk-valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus
Ravimite käitlemisest hooldekodus saab lugeda Ravimiameti kodulehelt https://www.ravimiamet.ee/hoolekandeasutused?group=6
Kvaliteedijuhised üldhooldusteenusele hooldekodus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv